Meb Onaylı Serti̇fi̇ka Programlarının Avantajları Nelerdi̇r?

 

Bireyler kendilerini farklı alanlarda geliştirmek istemektedir. Bu ihtiyaç kâh iş amaçlı kâh hobi amaçlı olabilmektedir. Birey kendisini bir alanda geliştirmek niyetindeyse o konuyla ilgili kurslara katılarak eğitimler almaktadır. Aldığı eğitimlerin neticesinde eğitime katılım belgesi veya kurs bitirme belgesi hazırlanmaktadır. Birey almış olduğu eğitimleri ileride kullanmak için  MEB tarafından onaylı belgelendirmeye haiz  olması gerekmektedir.

Biz Ümraniye Sanat Akademi olarak farklı sanat branşlarında MEB onaylı sertifikalı eğitim vermekteyiz. Kendi Alanında yetkin ve uzman eğitici kadromuzla farklı branşlarda geçerli sertifika programlarında en temelden başlayan eğitim programlarımız bulunmaktadır. Eğitimlerimiz bireysel ve çeşitli yaş gruplarına özel olarak çalışma gruplarından oluşmaktadır. Bu şekilde eğitimlerimizin daha kaliteli ve öğretici olmasına imkân sunmaktayız.


MEB Onaylı Sertifika Nedir?


Millî Eğitim Bakanlığı ülkemizde kurs ve eğitim merkezlerinin açılması ve denetlenmesinden sorumlu ve yetkili olan resmi mercidir. MEB’e bağlı olarak açılan eğitim kurumları faaliyet alanlarında eğitime katılan kursiyerlerine MEB tarafından onaylı sertifika verebilmektedir. Bu sertifika yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinleri almış kurumlara verilmektedir.
MEB onaylı sertifikalar tüm kamu ve özel kurumlarca kabul gören yasal bir belgelerdir. Hangi branşta olursa olsun katılım sağlanacak olan kursun bakanlığa bağlı olması ve eğitim sonunda bakanlıkça belirtilen standartlarda sınava tabi tutarak yalnızca başarılı olanlara sertifika düzenlenmesi gerekmektedir.


Ümraniye Sanat Akademi bakanlık onayı ile kurulmuş çeşitli sanat dallarında eğitimler veren resmi bir kuruluştur. Merkezimizde düzenlenen tüm eğitimlerde eğitim sonunda yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlara MEB onaylı kurs sertifikası düzenlenmektedir. Verilen bu sertifika ise tüm kurumlarda geçerli olmaktadır.


MEB Onaylı Sertifikaların Avantajları


Sertifikalar bir branşta alınan eğitimin neticesinde başarılı olunduğunun resmi kanıtı olmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren kurumlar veya kuruluşlar sertifika sahibi kişileri bünyesinde istihdam etmek istemektedir. Bu alanda resmi bir kurum tarafından onaylı olmayan sertifikalar sadece bir kâğıt parçası niteliğindedir ve resmi olarak herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.


Ümraniye Sanat Akademi tarafından verilen sertifikalar MEB onaylı sertifikalardır. MEB onaylı sertifikalar tüm kurumlar tarafından kabul edilmektedir. Kâh bir iş için kâh bir yarışma yahut benzer alanda yapılan başvurularda kurumumuzdan alınan sertifikalar geçerli ve yeterli olmaktadır. Bununla beraber MEB onaylı sertifikalar kişinin e-devlet kayıtlarında da görüntülenebilmektedir.