Eğitimlerimiz - Ud Dersi̇


Ud Dersi̇

Ders İçeriği

 • Ud sazını tanımaya yönelik özellikler-Udun,mızrabın tutuluşu-Udun akord edilmesi
 • Mızrap vuruş teknikleri-Açık(boş) tellerde çalışmalar-Sol el parmak baskısı ve egzersizleri
 • Udda pozisyon kavramı-Sağ el (mızrap) tekniği,
 • Mızrap çalışmaları-Bona sisteminde zaman ölçümü
 • Nüans çalışmaları-Metronomla çalışmalar-Makam hakkında genel bilgiler
 • Türk musikisinde makamlar(Basit makamlar,bileşik makamlar,şed makamlar)
 • Pozisyon değiştirme çalışmaları-Türk musikisinde usuller-İcra ile ilgili teknik 
 • Konular(Tellerin farklı akordu,icra-nota farklılığı)
 • Dizi çalışmaları
 • Vibrato,legato,staccato,glissando çalışmaları
 • Taksim(Form,ritmik yapı,melodik yapı)

 

EĞİTİMLERİMİZ

HERYAŞTAN HERKES İÇİN SANAT !