Eğitimlerimiz - Yoga Kursu


Yoga Kursu

YOGA/ HASTALIKLARDA YOGA

 1. Yoga nedir?
 2. Yoga ne değildir?
 3. Yoga ve nefes!
 4. Hastalıklarda yoga uygulamalarının yeri nedir?
 5. Hamile yogası ve Çocuk yogası nedir?
 6. Yogaya her yaştan insan katılabilir mi?

 

YOGA

Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yaygın olan yoga ülkemizde henüz çok yenidir.

Popüler medyada özellikle ünlülerin yoga pratikleri ile sağlık ve huzur bulması, kilo vermesi, estetik bir fiziksel bedene sahip olması ile gündeme gelen yoga, yer yer de eleştiriler ve tartışmalarla medyada yerini bulmakta. Bütün bu yüzeyselliklere rağmen yoga hakkında gün geçtikçe daha çok konuşulmakta, birçok spor salonları ve stüdyolarda eğitmen ve eğitim programlarıyla yoga yaygınlaşmaktadır.

Kimilerine göre sanat, kimilerine göre spor, kimilerine göre ruhsal arayışın yolu olan bir felsefesi ve sistemi bulunan yoga; etimolojik bağlamda Sanskrit dilinde yuj (yuc) kökünden gelir ve İlk kullanımdan itibaren bağlama, yöntem, araç, simya, birlik, bütünlük gibi çok farklı anlamlarının yanında bir olmak, birleştirmek anlamına gelir.

Yoga günümüzde neredeyse tüm dünyada uygulansa da kökleri, dünyanın en büyük uygarlıklarından olan İndus Uygarlığı üzerine kurulmuştur.( günümüz Afganistan, Pakistan Hindistan kuzey sınırları içerisinde yer alan bölge)  Sümer, Mısır, Yunan kadar eski olan ve hakkında çok fazla kaynağa sahip olmadığımız İndus  uygarlığı hakkında sınırlı sayıda da olsa elimize ulaşan yazılı kaynaklar aracılığı ile yoga günümüze kadar taşınmıştır.

Yoganın başlangıç tarihi kesin olarak bilinemiyor. Bazı tarihçiler yoganın geçmişini on bin yıl öncesine kadar götürür buna dayanak olarak İndus vadisi uygarlıklarının kalıntılarındaki duvar resimleri, mühürleri, kabartmaları ve heykelleri gösterirler. Ancak günümüzdeki yoga bilgileri nihayetinde İ.Ö. 2.yüzyılda Patanjali adında ki bir bilge tarafından sistemleştirilip kayıtlara geçmiştir. Ptanjali nin yoga sutraları o tarihten önceki bilgilerin bir araya getirilip derlenip toplanması olarak ele alınabilir.

Karma yoga, Bahkti Yoga, Raja Yoga ve Jnana yoga, yoganın dört ana türüdür.

Karma yoga; eylem, iştir. Evrensel boyutta nedensellik bireysel boyutta ise etki – tepki yasasıdır.

Bhkati yoga; İnanç ve adanmışlık yogasıdır.

Raja yoga ise Hatha yoga ve Kundalini yoga olarak iki büyük sistemi olan yoga türüdür. Günümüzde daha çok popüler olan Hatha yoga, bedenden yola çıkarak beden zihin bütünlüğü için pranayı (yaşam enerjisi) kullanır.

Jnana yoga, kısaca bilgelik yogasıdır.

Yoga hakkında elimize ulaşan belli başlı temel kaynaklar arasında; vedalar, upanişadllar, mahabhrata ve yoga sutralar gösterilir.

Yoga; duyuları ile sınırlı olan insanın, bu sınırlılığı içerisinde özünü, sınırsızlığı ve sonsuzluğu aramasıdır

Bu arayışta beden, zihnin bir aracıdır.

Yoga deyince akla ilk gelen Hatha yoganın tanımında olduğu gibi bedenden yola çıkarak zihne ulaşmak ve beden zihin bütünlüğünü sağlamaktır amaçtır.

Dışarısı içeriyi, içerisi dışarıyı etkiler.

Testi içindekini sızdırır. Zihinde ne varsa bedenden yansıyanda odur. Beden kapıdır zihne.

Yoga uygulamalarında temel alanlar

 • Nefes
 • Konsantrasyon
 • Dikkat
 • Fiziksel pozlar
 • Meditasyon

Yoga bizde yaşayan farkında olduğumuz veya olmadığımız potansiyel güçlerimiz, yeteneklerimizdir.

Yoga sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için kökleri neredeyse insanlığın tarihi kadar eski olan, insanla hayat bulan ve insan var oldukça yaşayacak olan canlı bir olgudur. Bir yoldur. Enerjidir. Huzurdur. Mutluluktur. Bireye bireyin özüne ait olanın keşfine götüren bir rehberdir, bu nedenledir ki o ne bir kimseye ne de bir gruba ya da topluluğa ait olmamıştır. Bireysel olduğu kadar evrenseldir.

 

YOGA NE DEĞİLDİR?

Yoga bir meditasyon değildir ve meditasyonda bir yoga değildir. Yoganın belirli aşamalarında meditasyon (derin düşünme ) uygulamalarda vardır. Meditasyon ve yoga birbiri ile çok kez karıştırılmaktadır. Sessiz, dingin ve gözleri kapalı bir biçimde bağdaş kurup oturmak ve Om mantrası ( ses hecesi) eşliğinde yapılan mudralar (el sembolü) bir tür meditasyondur. Ancak birçok insan yoganın bu olduğunu zanneder. Bu konunun daha anlaşılır olması için meditasyon başlı başına ele alınıp değerlendirilmelidir.

Yoga bir din değildir. Yoga felsefesi içinde  mistik, ruhani, bireyin özüne dair yer alan öğretilerin tamamen konuya hâkim olmayan kişilerce yorum yapılması, onun böylesi bir vasfa sahip olduğu algısına neden olmaktadır. Ancak yoga bir din olmadığı gibi bir ideoloji bir felsefi akım siyasi veya politik bir sistem değildir. Yoga başlı başına bireyin kendi özü ve evrensel olanla arasındaki ‘bağdır’. Nitekim kelime anlamlarından biride bağ-bağlamak olduğunu söylemiştik. Kişinin beden zihin bütünlüğü-birliği sağlayan bağdır.

Yoga bir ideoloji değildir. Yoga ne tarihte ne günümüzde herhangi bir topluluğun veya grubun sınıfın belirli görüş ve geleneklerini dayatan aktaran bir akım olmamıştır. Yoga bir gruba veya bir sınıfa değil direk olarak bireye bireyin özüne ulaşmasında bireyin kendini tanımasında benliğine ulaşmasında aracılık eden yoldur. Bireysel olduğu kadar insanın kendisine, özüne dokunan olduğu için evrenseldir

 • Bilmediğini bilmek büyüklüktür
 • Bildiğini bilmemek hastalık
 • Ancak hastalığını hastalanan
 • Kurtulur hastalıktan
 • Kutlu kişinin hastalanmaması
 • Hastalığını hastalanmasındandır
 • Ondan hasta değildir.
 • Lao tse-tao te ching,

 

HASTALIKLARDA YOGA

“Koshaları( Bedeni) dengede olanın, iştahı iyi olur.

Bedeni, zihni ve duyguları mutlulukla dolu olan kişi sağlıklıdır.” Sushrita Samhita- antik Ayurvedik metinler. Günümüzün modern insanı gün içerisinde birçok strese neden olan olay ve durumlar ile karşılaşmakta ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Stres ise bedende özellikle hormonal düzeylerde ani artış ve düşüşlere neden olmakta.

Stres durumunda kortizon hormonun salınımı artarken, kortizon artışı da pankreasın insülin salınımını uyarmaktadır. Artan insülin ise kan şekerinde ani düşüşlere neden olarak kişide yeme isteğini ve tatlı krizlerini tetiklemektedir.

Günümüzde Yoganın bu denli popüler olmasının en önde gelen nedenlerinden biri de işte yukarıda bahsettiğimiz bu strestir.

Yoga stresi ve stresten kaynaklı bedensel, duygusal, zihinsel dalgalanmaları, bulanıkları bir kenara bırakmamıza yardımcı olur. 

Yoga yoğun ve hızlı iş tempolarında, günlük rutinlerin koşturmalarında, sürekli iniş çıkış yaşayan duygularımızı bir dengede, birbiri ile uyumlu, bütün içinde kalmasına yardımcı ve destek olan en temel uygulamalardandır.

Düzenli ve bilinçli bir şekilde uygulandığında yoga herkes için faydalıdır.

Doğru egzersiz, Nefes düzeni, gevşeme, doğru beslenme ve düşünme, gibi enerji çalışmalarına sahip olan yoga, temel prensiplerin uygulanması durumunda bir çok hastalığın tedavisinde etkilidir.
Doğru egzersizler ile kasların, eklemlerin ve omurganın esnemesine, kasın kuvvetlenmesine destek olur. 

Doğru beslenme ve düşünme; beslenme yogada dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alır. Bedensel beslenme kadar zihni ne ile beslediğinde yogada önemlidir. Doğru düşünce doğru eylemi doğurur.

Özellikle strese bağlı gelişen depresyon ve psikolojik rahatsızlıklar yoga aracılığıyla tedavi edilebilir. İç organların özellikle sindirim metabolizmasının düzenli çalışmasında etkilidir. Metabolizma hızını artırıcı etkisi ile ve yağ yıkımına yardımcı olan fiziksel egzersizler ile obeziteye karşı önemli tedavi aracıdır. Hazımsızlık, kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Ayrıca madde bağımlılığı, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için yoga, zihinsel ve fiziksel olarak kişilere tedavi imkânı sağlar. Ve daha adını burada saymadığımız birçok hastalıkta destekleyici tedavi edicidir.

Cerrahi boyutundaki hastalıklarda (bel boyun fıtığı gibi) vertigo ve riskli gebeliklerde mutlaka hekim önerisi ve onayı alınarak yoga uygulamaları yapılmalıdır.

Ayrıca hamilelik sürecini daha rahat geçirmek isteyen anne adayları için hamile yogası yapılır. Nefes ve yoga pozları, hamilelikte yaşanan sırt, bel, ağrı ve krampları, gerginlikleri azaltmak omurgayı desteklemek, bedeni, zihnini doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere uygulanır. Bir yoga uzmanı eşliğinde hamile yogası birçok hekim tarafından önerilmektedir.

Çocuklar için verilen çocuk yogası eğitimleri ile çocuklar hem eğlenceli bir zaman geçirirken hem de fiziksel kuvvet ve gelişimlerine destek oluyor. Oluşabilecek postür ( duruş bozukluğu)  bozukluklarına engel olur.

Yoga her yaşta başlanabileceği gibi her yaşta uygulayabilir.

“Yoga pratiği size yaşa meydan okuyan bir enerji verir” – Tao Porchon Lynch

 

YOGA VE NEFES

İNSANIN, DÜNYA VE EVREN İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN ARACIDIR NEFES.

Yaşam nefes ile başlar, nefes ile son bulur.

İnsan, zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal boyutlarıyla bir bütündür.

Yoga özünde bulundurduğu felsefesi ile insana bütüncül (holistik) yaklaşmakta ve pratiklerinde zihinsel, bedensel, duygusal armoniyi, uyumu, dengeyi hedeflemektedir.

Dum Spiro Spero Nefes varsa umut da vardır.

Çıkmadık candan umut kesilmez demiş bizim atalarımızda. Burada ki can nefes anlamındadır. Ve doğru bir nefes, sağlıklı bir nefes ile yeniden hayat bulur insan.

Günlük yaşamın koşturmalarından çoğu zaman farkında olmadan nefeslerimizi tutarız.

Tıpta disfonksiyonel solunum; yanlış ya da işlevsiz solunum tanımı vardır.

Yoga uygulamaları sırasında yapılan nefes çalışmaları ile doğru veya etkili nefes teknikleri ile daha dengeli bir solunum elde edilir. Nefes çalışmalarına dair birçok bilimsel veri mevcuttur..

Bir işe odaklandığımızda, öfkelendiğimizde, heyecanlandığımızda ilgimizi çok çeken bir film izlediğinizde vs. hatırlayın, nasılda nefesimizi tutarız veya nefes kontrolden çıkıp hızla alıp vermeye başlarız.
Öfke duyduğunda ve kendini yakaladığında burundan 5 derin nefes alıp ver ve nasıl öfkenin geçtiğini izle diye okumuştum bir kitaptan. Çoğu zaman işe yaradığını tecrübe ettim. Solunum ilk önce dolaşım sistemini dolaşım ise sinir sistemini etkiler. Nefesini dengede tutmayı öğrenen kendisinin efendisidir.

 

Yoga bize nefes almamızı hatırlatır. 

Yoga pratikleri sırasında yapılan asanalar-pozlara nefes çalışması eşlik eder ve nefese odaklanarak yapılan bir çalışma sürekli konuşan zihnin susmasına yardımcı olur.

Düzenli ve bilinçli bir şekilde uygulandığında yoga herkes için faydalıdır.

Yoga her yaşta başlanabileceği gibi her yaşta uygulayabilir.

“şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve onunla ilgilen. Ne geçmişe üzül ne de gelecekten kork.”  der Mevlana,  İşte yoga bedeninle, zihninle, duygularınla kısacası kendinle, özünle ilgilenmenin en pratik sistemli bir yoludur.

Yoga an da olma halidir. Kendin olma halidir!

Kendi doğana bir bak. Yoga pratiği senin hayata karşı nasıl durduğuna ayna olandır. O mata mutlaka bir çık ve kendin keşfet kendini!

 

EĞİTİMLERİMİZ

HERYAŞTAN HERKES İÇİN SANAT !