Tüm Dersler - Yaratıcı Drama Kursu


Yaratıcı Drama Kursu

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler. İnsan sosyal bir varlıktır ve kişilik gelişiminin başladığı okul öncesi yıllar sosyal gelişim açısından kritiktir.  

 

Eğitimciler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Dramanın en önemli hedeflerinden biri toplumsallaşmayı sağlayarak toplumda hoşgörülü, empatik, demokratik bireyler yetiştirebilmektir. Toplumsal yapı içinde çocukların kurgusal düşünme biçimleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardım eder. Çocukların yaşamın ilk yıllarından itibaren bu becerileri edinmesi gelecekte sağlıklı ve refah içinde yaşayan bir toplum için son derece önemlidir.

 

Meslek Elemanları İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler.

 

Yetişkinler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Drama atölyelerinde günlük yaşamın seyrinde doğal olarak içinde bulunduğumuz çatışmaları katılımcıların yaşantılarından yola çıkılarak ve mevcut sorunlar kurgusal bir dünyada yeniden ele alınarak yaşamın bir nevi provası yapılmaktadır. Bu süreç oyun oynamayı, doğaçlamayı, rol oynamayı içine alarak bireylere duygusal rahatlama hissi de kazandırmaktadır. Ayrıca bireylere mevcut durumları, olayları ya da sorunları farklı bakış açılarıyla, bir grubun içinde yeniden değerlendirme şansı yaratılmaktadır.

 

Yaratıcı drama,

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir
 • Problem çözme becerilerini geliştirir
 • Dil becerilerini destekler
 • Olaylara ya da durumlara farklı bakış açıları geliştirmeyi sağlar
 • Sosyal gelişimi destekler
 • Empati yeteneğini geliştirir ve iletişimde gerekli temel becerileri kazandırır
 • Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olarak dürtülerden yararlanmayı öğretir
 • Özgüven, özsaygı, özdüzenleme becerilerini geliştirir
 • Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlamayı sağlayarak duygusal gelişimi destekler
 • Bireyin olumsuz duygularından uzaklaşmasına yardımcı olarak duygusal rahatlık sağlar
 • Farklılıklara saygı duyar
 • Sözel ve sözel olmayan iletişim unsurlarını öğrenmeyi sağlar
 • Bedenini çok yönlü kullanarak keşfetmeyi ve bedeninin sınırlarını fark etmeyi sağlar
 • Sanata olan eğilimi artırarak bireyin estetik algısını geliştirir

 

EĞİTİMLERİMİZ

HERYAŞTAN HERKES İÇİN SANAT !